Head Image
Logo
  • Училище за бременни
  • Курсове за бременни
  • Да научим още
  • Електронен магазин

Световна седмица на кърменето 2018

„И за МАМА“ отново се включва в инициативата на Световния алианс за кърмене (WABA), СЗО и УНИЦЕФ като част от изпълнението на мисията си за повече и по-здрави български деца.

Инициатор на Световната седмица на кърменето (1 до 7 август 2018) е Световният алианс за кърмене (WABA) – глобална мрежа от лица и организации, занимаващи се със защитата, популяризирането и подпомагането на кърменето в световен мащаб въз основа на декларацията „Иноченти“, Глобалната стратегия на СЗО и УНИЦЕФ за храненето на кърмачетата и малките на деца и други международни стратегически документи.

Световна седмица на кърменето 2018
Кърменето е универсално решение, което дава на всеки човек равни възможности в началото на жизнения му път.
Кърменето подобрява здравето, благополучието и удължава живота на майките и децата по цял свят.

ЦЕЛИ:

Цели на WBW2018

ФОКУС:

Фокус на WBW2018

От „И за МАМА“ сме си поставили задачата бъдещите майките да бъдат добре информирани за ползите и предизвикателствата, свързани с кърменето. Да предоставим помощ и подкрепа за преодоляване на трудностите, с които се сблъскват младите майки.

Какво ще откриете по време на Световната седмица на кърменето при нас:

Инициатор: WABA

 
Up Arrow