Head Image
Logo
  • Училище за бременни
  • Курсове за бременни
  • Да научим още
  • Електронен магазин

Полезно

Кърмене

Бяла книга

ResearchDuringCOVID-19.jpg

Изследвания по време на COVID-19

Medela подкрепя, участва и извършва изследвания, за да подкрепи майките, бебета и пациентите, грижейки се за здравето на настоящите и бъдещи поколения.


WhitePeperMedela.jpg

Бяла книга – Ключови аспекти

COVID-19 оказа тежко въздействие върху услугите по време на майчинство и подкрепа за кърменето в резултат на три взаимносвързани фактора.

Up Arrow