Head Image
Logo
 • Училище за бременни
 • Курсове за бременни
 • Да научим още
 • Електронен магазин

Бяла книга – Ключови аспекти

Ключови аспекти
Бяла книга

COVID-19 оказа тежко въздействие върху услугите по време на майчинство и подкрепа за кърменето в резултат на три взаимносвързани фактора: страх от инфекции, първоначално объркване и екстремни клинични и икономически ограничения на здравните системи. Всички водещи национални и международни организации препоръчват да се подкрепя кърменето, когато е възможно, дори при жени с потвърден или предполагаем COVID-19.

Пазарно проучване, проведено в Европа и САЩ, показва, че първоначалното желание на майките да кърмят не е намаляло по време на пандемията и че по-голямата част от здравните специалисти продължават да препоръчват на майките да кърмят.

Въпреки това, проучването също показа, че въпреки ангажимента към кърмене както на майките, така и на медицинските специалисти, COVID-19 оказва сериозно въздействие върху реалните услуги по време на майчинството и предоставяните услуги в подкрепа на кърменето. Ефектите от COVID-19 включват:

 • по-ранно изписване от родилните отделения и неонаталните интензивни отделения;
 • увеличено разделяне на майки и бебета;
 • ограничения при достъпа на партньори или други посетители;
 • намалена подкрепа в болницата или в общността по отношение на кърменето;
 • повишена употреба на заместители на кърмата.

Тревожно явление е, че подкрепата за кърменето се компрометира по време на първите дни след раждането – период, който е от решаващо значение за успешното кърмене. Този проблем се изостря и от тенденцията към по-ранно изписване, което означава, че майките могат да имат повече проблеми с кърменето у дома, поради намалената подкрепа, в сравнение с периода преди пандемията.

В допълнение към въздействието на COVID-19 върху услугите по време на майчинството и подкрепата за кърмене, има все повече доказателства, че пандемията причинява значителен стрес на кърмещите майки, с високи стойности, показващи симптоми на тревожност или депресия. Заедно със страха от инфекция, повишената тревожност може да доведе много жени до по-рядко кърмене или изцеждане, отколкото преди пандемията, или до напълно спиране на кърменето.

В обобщение, ясно е, че COVID-19 пандемията и мерките, свързани с нея, застрашават съществени елементи за установяване и поддържане на лактацията. Намаляването на броя на кърмещите майки в резултат на пандемията може да има както клинични, така и икономически последствия поради повишаване на неразположенията при кърмачетата, като диария и отит на средното ухо, водещи до повишаване на разходите за здравеопазване.

Здравните специалисти играят ключова роля в подкрепата на майките през критичните часове и дни след раждането, давайки им възможност да развият адекватно поддържане на лактацията и предотвратявайки дългосрочните въздействия на COVID-19 върху кърменето.

Начините, по които здравните специалисти могат да подкрепят майките в защита и насърчаване на кърменето по време на пандемията включват:

 • поддържане на майката и бебето заедно, в съответствие с настоящите насоки;
 • осигуряване на максимална подкрепа по време на критичния период след раждането;
 • идентифициране и наблюдение на жени с риск за недостатъчна лактация и при необходимост иницииране на кърмене чрез използване на помпа за кърма;
 • преди изписване, да подчертаят значението на редовното и често кърмене у дома през първите две седмици след раждането;
 • продължаваща поддръжка, например чрез виртуална връзка и образователна информация, по време на прехода от болнични към домашни грижи;
 • насоки как да се снабдят с болнична помпа за кърма, ако е необходимо.
Вече е общопризнато, че кърменето трябва да бъде насърчавано и подкрепяно. Имайки предвид съкратена продължителност на престоя на майките в Родилните отделения при условията на COVID-19, е наложително в клиничните указания да се посочва подкрепата на общността по отношение на кърменето и да се използват помпи за кърма от болничен клас.

По материали на Medela

Up Arrow