Head Image
Logo
  • Училище за бременни
  • Курсове за бременни
  • Да научим още
  • Електронен магазин

За нас

Условия за ползване

Общи условия

Следните условия са условията на споразумението между вас и „И за МАМА“. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързан от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. При неприемане на тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

Този уеб сайт е достъпен за Вас напълно безплатно!

Авторски права и интелектуална собственост

Съдържанието на този уеб сайт е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Авторските права върху всички защитени от Закона за авторското право и сродните му права елементи на този уеб сайт, както и върху графичното му оформление принадлежат на съответните им носители и не могат да бъдат използвани без писмено съгласие на „И за МАМА“.

Всички материали са предназначени само за Ваша лична информация. Използването им извън този смисъл, особено за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и съгласието на „И за МАМА“ е забранено и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

Външни връзки

Този сайт съдържа връзки към външни интернет ресурси, за които са в сила техни собствени условия за ползване.

Сигурност

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на уеб сайта, включително но не само:

  • да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра без разрешение за достъп;
  • да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна авторизация;
  • да се опитват да се намесват с услуги, предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията;
  • да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на уеб сайта.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждане под гражданска или криминална отговорност.

Лични данни

Администратор на уеб сайта www.izamama.com е фирма „Смарт СМ1 ЕООД“, имейл: info@izamama.com.

Обработвани данни

Уеб сайтът www.izamama.com не съхранява и не обработва персонализирани лични данни.

Регистрацията за организираните училища и курсове за бременни и майки се извършва в отделно уеб приложение. За него са валидни собствени условия за ползване и политика на поверителност и то не предоставя данни на трети страни.

Всички страници на сайта www.izamama.com включват Google Анализ, чрез който събираме информация за използването на сайта. Информацията, събирана от Google Анализ е анонимна за нас, но се прехвърля и съхранява в сървъри на Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) в съответствие с Политиката за поверителност на Google.

Някои страници на сайта www.izamama.com, например страниците с връзки към регистрация за училища за бременни, имат включен Facebook Pixel. Данните, събирани от Facebook Pixel са анонимни за нас и се използват за изпращане на рекламни съобщения на платформата Facebook специално на посетителите на www.izamama.com. Facebook (Facebook, Inc., 1601 Willow Rd., Menlo Park, CA, 94025) свързва тези данни с вашия Facebook акаунт и може да ги използва за собствени рекламни цели. Във вашите Facebook настройки можете да ограничите различните категории данни, събрани от Facebook. За повече информация относно политиката за поверителност на Facebook вижте Декларацията за поверителност на Facebook.

Политика за използване на бисквитки

Чрез използването на уебсайта www.izamama.com, вие се съгласявате с нашата Политика за използване на бисквитки.

Отказ от отговорност

Доколкото е позволено от приложимия закон, „И за МАМА“, както и неговите контрагенти, при никакви обстоятелства не носят отговорност за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уеб сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

„И за МАМА“ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уеб сайта.

Този уеб сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този уеб сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

Up Arrow