Head Image
Logo
 • Училище за бременни
 • Курсове за бременни
 • Да научим още
 • Електронен магазин

Как да направим подготовка и план на жената за кърмене

Подготовка и план за кърмене

Повечето жени решават дали ще кърмят още преди да забременеят. Други се убеждават през първия триместър на бременността, че това е най-добрият начин на хранене на тяхното бебе. Поради тази причина е важно здравните специалисти да подкрепят майката при съставяне на нейния план за кърмене достатъчно рано, за да може тя да постигне целите си. Мненията и практиките на акушер-гинеколозите и педиатрите са последователно свързани и влияят върху майката по отношение на резултатите от кърменето.

Поради многото и разнопосочна информация, акушерката трябва да е подготвена, за да подкрепи майката на базата на медицинската наука. Майката трябва да бъде насърчавана да споделя целите си за кърмене със здравен специалист и да избере план за кърмене, както и план за раждане преди раждането.

Стъпки
 1. Анамнеза и анатомичен преглед.
 2. Въведение в кърменето.
  • анатомия на кърмещата гърда и биохимия на кърмата;
  • фази на процеса на лактация;
  • оптимизиране на млечния поток;
  • гърдите и зърната имат различни форми и размери – избор на фуния;
  • наука за сукане на бебето: движение на езика и интраорален вакуум при кърмачета;
  • стойността на кърмата в неонатологията;
  • кърмата за недоносени бебета: здраве и икономически ползи;
  • безопасно съхранение на кърмата и контрол на инфекциите.
 3. Ясно формулиране на клинично значими доказателства за полезност чрез представяне на индивидуалния клиничен опит с най-добрите съвременни клинични доказателства от систематични научни проучвания с цел пациентът да направи информиран избор.
 4. Споделяне на информация и позитивен опит от клиничната практика.
  • Продукти подпомагащи процесите на кърмене
  • Двойно изцеждане
  • Калма
  • Стволови клетки в кърмата
  • „Нормално“ кърмене
  • Състав на кърмата
  • Новото „нормално“ COVID-19 и кърменето
 5. Предоставяне на анализи от ефекта на кърмене.
  • Ползите от кърменето
  • Ползите от кърмата

Всеки специалист трябва да се основава на мета-анализи, правилата за клинична практика, клиничните доказателства и консенсусите по въпросите за кърмене. Съществуват доста пълни и надеждни източници на систематизирана информация, резюмирани и осъвременявани от професионални или обществени организации като Cochrane Collaboration. Като най-надеждни се приемат оригиналните статии, базирани на рандомизирани контролирани изследвания (randomized controlled studies), последвани от кохортни проучвания (cohort studies) и проучвания случай-контрола (case control studies).

Необходимо е изработването на плана да се извършва индивидуално. В началото на консултациите е допустимо да се допусне неекспертното мнение на жената и семейството като равнопоставено. Всяка кърмачка има свой собствен опит. Някои майки смятат, че кърменето е лесно, докато други се справят трудно. Независимо от опита им, всички майки кърмят по-добре, когато имат подкрепата на семейството и приятелите си, на компетентна акушерка и често с помощта на добра помпа за кърма.

През годините Medela е развила дългогодишни отношения с водещи изследователи. Тези партньорства са модел за това как индустрията и академичните среди могат да работят заедно. Развитието на компанията е известно като базирано на изследвания.

Един от продуктите, който е създаден в резултат на такива проучвания е системата за хранене Calma. Тя е иновативно решение за хранене, създадено специално за кърмачета. Calma е проектирана да не пречи на кърменето и да позволява на бебето да се храни по начина, по който се е научило на гърдата. Основната разлика между тази система и другите шишета е вида на биберона.

Medela Calma в e-shop.izamama.com

Първото нещо, което ще забележите е, че биберона е напълно отворен отгоре, а малкият клапан в основата на биберона регулира потока на млякото, така че то тече само когато бебето суче правилно. Повече информация за системата за хранене Medela Calma можете да видите в „Защо да предложим биберона Calma?“

„Продукт базиран на изследвания“ е основна ценност на компанията Medela в продължение на повече от тридесет години и продължава да бъде в основата на всички нейни дейности. Представена е от 21 дъщерни дружества в Европа, Америка, Азия и Австралия и присъства в 100 страни по света, представени от независима дистрибуторска мрежа.

Medela непрекъснато търси нови партньорски университети, болници и изследователски институции по цял свят, които да се присъединят към различни програми за сътрудничество. Medela се стреми да бъде експерт в областта на кърменето.

Запознаването на родителите с научна информация за кърмата може да помогне на семействата с недоносени и болни бебета да им осигурят възможно най-добрия старт. Прегледът на проучванията за интервенции при кърмене показват, че обучението и подкрепата за кърмене, предоставяни по време на пренаталния и следродилния период, с рутинни грижи от страна на здравни специалисти, значително увеличават дела на майките, които започват да кърмят и желаят да хранят своите бебета изключително и само с кърма.

Даниела Колева – акушерка, психолог и лектор в училище за родители „И за МАМА“

По материали на Medela

Up Arrow